Motorkerékpár webshopSzemélyautó webshopKamion webshopMezőgazdasági gépekMunkagép webshopFelszerelés webshop

Építőipari márkák

Közösség

 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

TARTALOM:

 

I. RÉSZ:

SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

II. RÉSZ:

BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

III. RÉSZ:

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK

IV. RÉSZ:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

V. RÉSZ:

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

I. RÉSZ – SZEMÉLYI RÉSZ -  ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

 

CÉGNÉV:

Láng-Kaposvár Kft.

SZÉKHELY:

7400 Kaposvár, Honvéd u. 55.

FIÓKTELEPEK:

-

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

11019600-2-14

SZÁMLAVEZETŐ BANK:

UniCredit Bank

HONLAP:

www.automhoz.hu

E-MAIL CÍM:

langkaposvar@langkaposvar.hu

TELEFONSZÁM:

06 30 9596 078

KÉPVISELŐ NEVE:

Maul János

FŐTEVÉKENYSÉGE:

Ügyvezető igazgató

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Társaság, vagy Adatkezelő)

 

2. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE:

 

2.1. IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

FIÓKTELEP:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: IT szolgáltató adatfeldolgozó)

 

2.2. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése

CÉGNÉV:

"ADÓ &. Számvitel" Könyvelő és Adótanácsadó Kft

 

SZÉKHELY:

7400 Kaposvár, Damjanich utca 6/b. III. em. 1.

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

14 09 300821

ADÓSZÁM:

11226837-2-14

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

adoesszamvitel@gmail.com

TELEFONSZÁM:

06 30 929 1814

KÉPVISELŐ NEVE:

Pappné Vörös Judit

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó)

 

2.3. Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó megnevezése

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában:  Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó)

 

2.4.  POSTAI, FUTÁRSZOLGÁLATI. LOGISZTIKAI  FELADATOKAT ELLÁTÓ ADATFELDOLOGZÓ MEGNEVEZÉSE

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában:  Postai, futárszolgálati, logisztikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó)

 

2.5. Külső munkavédelmi megbízott adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában:  munkavédelmi adatfeldolgozó)

 

2.6. Tűzvédelmi adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában:  Tűzvédelmi adatfeldolgozó)

 

2.7. Foglalkozás-egészségügyi megbízott adatfeldolgozó megnevezés – aki az adatkezelő nevében szerződéskötésre, közvetítésre jogosult

 

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában:  Foglalkozás-egészségügyi megbízott adatfeldolgozó)

 

2.8. Közvetítő adatfeldolgozó megnevezés – aki az adatkezelő nevében szerződéskötésre, közvetítésre jogosult

 

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában:  közvetítő adatfeldolgozó)

 

2.9. Egyéb adatfeldolgozó megnevezése):

 

CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 

ADÓSZÁM:

 

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):

 

NEVE:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: egyéb  adatfeldolgozó)

 

II. RÉSZ – BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

 

3. A Társaság belső adatkezelési szabályait az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS FÜGGELÉKEI tartalmazzák, amely külön okiratba foglaltan jelen adatvédelmi szabályzat  II. RÉSZÉT képezi.

 

4. Az Adatkezelési szabályzat tartalmazza a Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat. A Függelékek az egyes adatkezelési tevékenységek külön szabályait tartalmazzák, ezeket annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Társaság a kérdéses adatkezelést – az alapul szolgáló tevékenységet - ténylegesen végzi.

 

III. RÉSZ – ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (elektronikus dokumentum)

 

5. A Rendeletben előírt nyilvántartások vezetését a Társaság a jelen adatvédelmi szabályzat III. RÉSZÉT képező Excel formátumú nyilvántartással teljesíti.  Ennek részei:

■  Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

■  Adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása

■  Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

6. E nyilvántartás az egyes adatkezelési eseménykere vonatkozó további nyilvántartásokkal kiegészíthető.

 

IV. RÉSZ – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

7. A Társaság az adatkezelési tájékoztatója jelen Adatvédelmi szabályzat külön okiratba foglalt IV. RÉSZÉT képezi. E tájékoztató szolgál arra, hogy az érintettek tájékozódhassanak az Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó tényekről és információkról és az érintettet megillető jogokról, e célból azt a Társaság elérhetővé teszi a honlapján, annak hiányában a székhelyén kifüggeszti a hirdetőtáblájára.

8. Az érintettek egyes kategóriáit – például munkavállalók, szerződő partnerek - az adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatni kell az adatkezelésre vonatkozó tényekről és információkról, és az érintett jogairól.

9.  A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett  jogainak gyakorlását.

 

V. RÉSZ – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

10.  Ezen Adatvédelmi szabályzat (I-V. Rész) rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés  mintáját az Adatkezelési szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

 

11. Az adatvédelmi szabályzat módosításai (verziói)

 

Verziószám:

1.0.

 

 

12. Jelen Adatvédelmi szabályzat időbeli érvényessége:

Kelte, és hatálybalépés napja:

2018. május 25.

Hatályon kívül helyezés napja:

 

 

13. Aláírás:  

 

CÉGNÉV:

 

Láng-Kaposvár Kft.

 

 

ÜGYVEZETŐ ALÁÍRÁSA:

 

 

 

 

 

Nyelvek

Bejelentkezés

Mezőgazd. márkák

Munkagép márkák