Motorkerékpár webshopSzemélyautó webshopKamion webshopMezőgazdasági gépekMunkagép webshopFelszerelés webshop

Építőipari márkák

Közösség

Címlap | Információk

"Láng-Kaposvár" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek

fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

 

 

 

 

 

1.   Általános rendelkezések

 

1.1 Hatály

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a "Láng-Kaposvár" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400. Kaposvár, Raktár u. 19. cégjegyzékszám: 14-09-303338    a    továbbiakban    Láng-Kaposvár  Kft.)    által forgalmazott termékekre (továbbiakban Termék vagy Termékek) vonatkozóan létrejövő azon adásvételi szerződéses jogviszonyokra alkalmazandóak, amelyekben az ún. „Lakossági Vevő” (a Ptk. szerinti fogyasztó; a továbbiakban Vevő/Fogyasztó/Lakossági Vevő) a Láng-Kaposvár Kft. által üzemeltett webshop-on ad le megrendelést, amelyet  a  Láng-Kaposvár Kft. a   Vevő  által  megjelölt üzletben történő személyes átadással teljesít a vételár azonnali megfizetése fejében.

 

A fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró természetes személy, aki a Láng-Kaposvár Kft. által a www.automhoz.hu internetcímen üzemeltetett internetes vásárlói felületen (a továbbiakban: „Webshop”) regisztrálást és bejelentkezést követően Terméket rendel a Láng-Kaposvár Kft-től.

 

A fogyasztók által a Láng-Kaposvár Kft. üzlethelyiségben történő vásárlásokra külön általános szerződés feltételek vonatkoznak.

 

 

 

Nem minősülnek Lakossági Vevőnek, és ezért a jelen ÁSZF helyett külön általános szerződési feltételek irányadók azon külföldi, Közösségen belül honos vásárlókra, akik az ÁFA-törvény 89. § szerint ÁFA-mentesen vásárolnak Termékeket.

 

A jelen ÁSZF célja, hogy a Lakossági Vevő és a Láng-Kaposvár Kft. által a Vevő Webshopon tett és visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő adásvételi jogviszonyok kereteit (a továbbiakban: Szerződés), azon belül pedig a Felek, azaz a Láng-Kaposvár Kft. és a Lakossági Vevő (a továbbiakban Láng-Kaposvár Kft. és Vevő úgy is, mint Fél, együtt Felek) jogait és kötelezettségeit – a közöttük létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás híján – általános jelleggel megállapítsa.

 

Ahol a jelen ÁSZF a Vevőt vagy a Láng-Kaposvár Kft.-t említi, ott a Vevő vagy a Láng-Kaposvár Kft. nevében és képviseletében fellépő            személyeket,


alkalmazottakat,   meghatalmazottakat  is   érteni kell. A Láng-Kaposvár Kft. nem köteles a Vevő nevében és képviseletében fellépő bármely  személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Vevő nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét –   ide   nem   értve  a Láng-Kaposvár Kft. szándékos károkozásának esetét – a Láng-Kaposvár Kft. kizárja. Láng Kft. különösen kizárja mindennemű felelősségét, ha Vevő bejelentkezési kódjaival bárki visszaél, ide nem értve azt az esetet, ha ez kifejezetten a Láng-Kaposvár Kft.-nek felróható és jogellenes magatartás következménye.

 

A fentieken túl a Láng-Kaposvár Kft. kifejezetten kiköti, hogy a jelen ÁSZF, megszegésért való felelősségét – ide nem értve a Láng-Kaposvár Kft. szándékos károkozását– kizárja.

 

1.2 Jelen ÁSZF elfogadása

 

A Láng Kft. a Webshopra történő Vevői regisztrációt és ezzel a Szerződések létrejöttét is csak oly módon teszi lehetővé, ha a Vevő kifejezetten megerősíti a jelen ÁSZF és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását. Ezen túl a Vevő, a Webshopra történt regisztráláson felül, a Webshopon leadott bármely megrendelésével kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések irányadóak.

 

2. Megrendelés

 

 2.1 Megrendelés leadása és visszaigazolása

 

Vevő megrendelését a Webshop használata útján adhatja a Láng-Kaposvár Kft. részére a www.automhoz.hu internetcímen.

 

Webshop útján tett megrendelés esetén az informatikai rendszer által történő befogadás időpontja minősül a beérkezés időpontjának.

 

A Láng-Kaposvár Kft. a Vevő által tett megrendelést lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és annak teljesíthetőségét lehetőség szerint a beérkezést követő 1 munkaórán belül e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben a Vevő a fenti határidőn belül mégsem kap visszaigazolást, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy valamiféle hiba lépett fel – például informatikai hiba merült fel, vagy a Vevő tévesen adta meg e-mail címét, stb. – és a megrendelést a Láng-Kaposvár Kft. nem fogja teljesíteni. Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a Vevőnek ellenőriznie a függő rendeléseit, kosarát annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri

 

rendeléseket –  amelyekért  a  Láng-Kaposvár  Kft. felelősséget nem vállal – elkerülje.

 

A visszaigazolást Vevő annak kézhezvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni és amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy minőségi mutatók eltérnek a Vevő által megrendeltektől, ezt az ellentmondást haladéktalanul köteles közölni a Láng-Kaposvár Kft.-vel. Ennek elmaradása esetén a Láng-Kaposvár Kft. mentesül az eltérésből eredő igények és felelősség alól.

 

2.2  Tájékoztatások és felelősség kizárások a

Webshop tartalmával kapcsolatosan

 

A Láng-Kaposvár Kft. a jogszabály adta legszélesebb kereteken belül kizár minden olyan kárigény kapcsán felmerülő felelősséget, amely a Webshop Vevő – illetve Szerződéses jogviszonyra nem lépő potenciális Vevő – által történő felhasználásából ered.

 

2.2.1 Termékek megvásárolhatósága

 

A Láng-Kaposvár Kft. a Webshopban olyan alkatrész- adatbázist és -keresőt (a továbbiakban: alkatrész- kereső) működtet, amely olyan Termékeket is tartalmaz, amelyeket adott esetben a Láng-Kaposvár Kft. nem  tart  raktáron,  hanem  egyedileg beszerzendők, vagy akár – általában ideiglenes jelleggel, kivételesen – egyedileg sem szerezhetőek be.

 

A Termék megrendelése előtt – amennyiben az nem a Láng-Kaposvár Kft. raktárából kerül kiszolgálásra – minden esetben megjelenik egy figyelmeztetés a Vevő részére: „A külső raktárban mutatott termékek nem a Láng-Kaposvár Kft. raktárából kerülnek kiszolgálásra, ezért annak beszerzését garantálni nem tudjuk, de mindent elkövetünk az Ön kiszolgálása érdekében. Kérjük, a fentiek ismeretében döntsön arról, hogy folytatja-e az adott termék megrendelését”.

 

A fentiekből is következően a Láng-Kaposvár Kft. csak az olyan Termékek megvásárolhatóságáért tud felelősséget vállalni, amelyeket a saját raktárából szállít. A nem a Láng-Kaposvár Kft. raktárából beszerezhető Termékek megvásárolhatóságáért a Láng-Kaposvár Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

A nem saját raktárából történő szállításból eredő esetleges teljesítési nehézségek esetén a Láng-Kaposvár Kft. az érintett Vevővel telefonon felveszi a kapcsolatot, vele egyeztetéseket folytat és ennek következtében az eredeti megrendelés módosulhat.

 

2.2.2 Termékek kiválasztása, kompatibilitása

 

A Láng-Kaposvár Kft. nem vállal arra nézve semmilyen kártérítési     felelősséget,     ha     a     Webshop


időszakosan nem elérhető, valamint ha a Webshopon megjelenített, a Láng-Kaposvár Kft. által nem raktáron tartott termék ábrázolása a termék egyes tulajdonságait, különösen annak színét helytelenül vagy pontatlanul mutatja.

 

A Láng-Kaposvár Kft. minden erőfeszítést megtesz a Webshop adatbázisának naprakész és pontos adattartalmáért. A Webshop alkatrész-keresője olyan kényelmi funkciót is tartalmaz, amely bizonyos típusadatok bevitele eredményeképpen kompatibilisnek megjelölt alkatrészeket kínál fel. Mindazonáltal ezen adatok bevitele, helyességük és a felkínált alkatrészek kompatibilitásának leellenőrzése, továbbá az alkatrészek szakszerű beszerelése, üzembe helyezése alapvetően szakértelmet igénylő feladat, így ezek szakértő által történő elvégzését a Láng-Kaposvár Kft. erősen ajánlja.

 

A Termék megrendelése előtt – amennyiben az alkatrész-keresővel kerül kiválasztásra – minden esetben megjelenik egy figyelmeztetés a Vevő részére: „Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az alkatrész-kereső csak tájékoztatásként, illetve kényelmi funkcióként használható. Az alkatrész- kereső használata nem helyettesíti megfelelő szakember igénybevételét a Termékek kiválasztása, majd annak átvételét követően a beszerelése, üzembe helyezése során. A kiválasztott termék kompatibilitásának szakértői ellenőrzését javasoljuk. Kérjük, a fentiek ismeretében döntsön arról, hogy folytatja-e az adott termék megrendelését”.

 

Függetlenül attól, hogy az adott termék kiválasztása hogyan történt, a Láng-Kaposvár Kft. javasolja a megvásárolt Termék kompatibilitásának szakértői ellenőrzését.

 

A fentiekből is következően a Láng-Kaposvár Kft. nem vállal felelősséget a Vevő által kiválasztott termék gépjárművébe történő beszerelhetőségért, azaz a kompatibilitásért.

 

2.2.3 Termékek beszerelése, üzembe helyezése, illetve ezek esetleges többletköltségei

 

A Láng-Kaposvár Kft. javasolja, hogy a Vevő a megvásárolt Terméket szakértővel szereltesse be. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Termék beszerelésével, üzembe helyezésével kapcsolatban további költségei merülhetnek fel.

 

A Termék megrendelése előtt minden esetben megjelenik egy figyelmeztetés a Vevő részére: A Láng-Kaposvár Kft. javasolja, hogy az adott Terméket szakemberrel szereltesse be, illetve szakemberrel helyeztesse üzembe. A beszerelés, üzembe helyezés költségeiről a termék megvásárlása előtt tájékozódjon.   Kérjük,   a   fentiek   ismeretében

 

döntsön arról, hogy folytatja-e az adott termék megrendelését”.

 

A fentiekre és az előző pontokban leírtakra is tekintettel a kógens felelősségi szabályok (például termékfelelősség) kivételével kizárt minden olyan kártérítési igény tekintetében történő helytállás, amelyet valamely Webshopon vásárolt Termék tévesen megjelölt kompatibilitásából, funkcionalitásából származik.

 

A Láng-Kaposvár Kft. mindennemű azzal kapcsolatos kártérítési felelősséget kizár, mely a terméknek a Vevő által történt helytelen, téves, elírt, hibás megrendeléséből ered.

 

A megvásárolt Termék kompatibilitásának szakértői ellenőrzését javasoljuk a Termék átvételét  követő  14   napon  belül  elvégeztetni annak érdekében, hogy a kompatibilitás hiánya a jelen ÁSZF 6. pontja alapján az egyes Vevőket megillető elállási jog keretén belül orvosolható legyen.

 

Amennyiben a Termék inkompatibilitása csak az egyes Vevőket megillető elállási jog határidején (14 napon) túl derülne ki, akkor a Láng-Kaposvár Kft-nek a Terméket inkompatibilitás alapján kizárólag abban az esetben áll módjában visszavenni a honlapján elérhető visszáru szabályzat feltételeinek megfelelően, a Termék eladásának dátumától számított 30 naptári napon belül, vásárlási áron, ha bizonyítást nyer, hogy az adatbázis hibájára vezethető vissza az inkompatibilitás.

 

3. Megrendelések teljesítése, megrendelések visszavonása, elállási jog

 

A Vevő a megrendelt Terméket a megrendelés visszaigazolásában megjelölt  időpontban,  illetve az azt követő 4 napon belül jogosult az általa a megrendelés     megtételekor     a     Webshopon kiválasztott telephelyen személyesen vagy meghatalmazott útján átvenni.

 

A Láng-Kaposvár Kft. csak az általa visszaigazolt megrendelések teljesítésére köteles. Vevő a megrendelések visszaigazolásáig, a visszaigazolásnak a Láng-Kaposvár Kft. által történő elküldéséig  jogosult  megrendelését megváltoztatni vagy visszavonni.

 

A Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Láng-Kaposvár Kft. – a megrendelés teljesítését megerősítő visszaigazolást követően – a Terméknek a Vevő által megjelölt telephelyre való szállítását, mint szolgáltatást megkezdje, illetve teljesítse.

 

A Vevő a megrendelés visszaigazolását követően

sem  köteles  a  megrendelt  terméket  átvenni,  a


szerződéstől elállhat (lásd a 6.4. pontot), ilyen esetben azonban a Láng-Kaposvár Kft. jogosult azt a költséget (elsősorban a Vevő által megjelölt telephelyre történő szállítási költség) a Vevő részére kiszámlázni, amely a megrendelés teljesítése érdekében felmerült, Vevő pedig ezen költségeket a Láng-Kaposvár Kft. számlája alapján köteles megtéríteni.

 

Amennyiben a megrendelt Termékek beszerzése a Láng-Kaposvár Kft.-nek fel nem róható módon a visszaigazolás ellenére sem lehetséges, vagy aránytalan költségekkel járna, úgy a Láng-Kaposvár Kft. mentesül a szállítási kötelezettség alól. Amennyiben a megrendelt termékből a tömeges megrendelések, vagy  beszállítói  késedelem folytán nem áll rendelkezésre valamennyi megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet, a Láng-Kaposvár Kft. csak a visszaigazolt megrendelések beérkezésének sorrendjében köteles a megrendelések teljesítésére, a raktári készlet erejéig. A Láng-Kaposvár Kft. köteles a megrendelés teljesítésének jelen bekezdésben  szereplő bármely akadályának felmerüléséről a Vevőt megfelelő időben értesíteni és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a helyzet rendezése érdekében.

 

4. Vételár, számlázás

 

A Termékek vételárát a Láng-Kaposvár Kft. a Webshopban az átadás helyének függvényében esetlegesen változó kedvezménnyel tünteti fel. A Termékek vételára a Megrendelés leadásakor a Webshopban feltüntetett – a Vevő által megjelölt – átvételi telephelyhez kapcsoltan feltüntetett vételár, azt a tényleges átvételig felmerülő esetleges árváltozás nem érinti. A Láng-Kaposvár Kft. a megrendelés visszaigazolásakor a megrendelt Termékek cikkszámán és megnevezését, valamint az átvétel helyén és időpontján túl a vételárat is köteles e-mail útján visszaigazolni.

 

A  Termékek vételára magában foglalja a  Vevő által megjelölt telephelyre való szállítás költségeit is.

 

A Láng-Kaposvár Kft. a teljesített megrendelésekről számlát állít ki és ad át a Termék személyes átadásakor a Vevő részére. Vevő köteles a számlát az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni és annak megfelelősége esetén a Termék számlán feltüntetett vételárát a Termék átvételével egy időben, készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján, forintban kiegyenlíteni.

 

5. Szavatosság, jótállás, minőségi és mennyiségi kifogások

 

A Termék átvételekor a Vevő a számla másodpéldányán kézjegyével köteles igazolni, a

 

Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban történt átvételét, és hogy sort kerített annak mennyiségi megvizsgálására. Az átadott Termékek csomagolásának és mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel, a kifogástól mentes átvételt követően Vevő mennyiségi kifogást már nem támaszthat.

 

Amennyiben az átvétel során a Termékkel kapcsolatban kifogás merül fel, azt a Felek kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár.

 

A minőségi kifogások kezelése, szavatossági igények, illetőleg gyártói jótállással kapcsolatos igények teljesítése és a visszáruzás tekintetében a Láng-Kaposvár Kft. azon telephelyének alkalmazottja köteles eljárni, amely telephelyen a Terméket a Vevő átvette. A szavatossági igényeket Vevő a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Láng-Kaposvár Kft.-vel szemben érvényesíteni. A jótállási igények intézésére az egyes Termékekhez adott jótállási tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 

6. Fogyasztó részére biztosított tájékoztatások és elállási jog

 

A Webshop útján fogyasztókkal kötött szerződések esetén a 45/2014. (II.26.)Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásainak való megfelelés érdekében a Láng-Kaposvár Kft. a fogyasztót az alábbiakról tájékoztatja:

 

6.1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

 

A Vevő a Láng-Kaposvár Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a   Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben

– a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

 

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

 

A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen  egyéb  feltétele  van  kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági  igénye   érvényesítésének  a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Láng-Kaposvár Kft. nyújtotta.

 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.2. Termékszavatosság

 

Milyen         esetben         élhet         a         Vevő

a termékszavatossági jogával?

 

 

Milyen

jogok

illetik

meg

a

Vevőt

Ingó  dolog  (termék)

hibája  esetén  a

Vevő  –

kelléksza

vatosság

i igénye a

lapján?

 

 

választása      szerint

–      az       1.

pontban

 

 

A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha  a  kijavítást  vagy  a  kicserélést  nem  kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás  arányos   leszállítását  vagy  a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja,


meghatározott   jogát   vagy   termékszavatossági

igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás   termék   kijavítását   vagy   kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba     hozatalakor     hatályos     minőségi követelményeknek  vagy  pedig,  ha  nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven  belül  érvényesítheti.  E határidő  elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az  ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék    hibáját    termékszavatossági    igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba   hozatal   időpontjában   nem   volt felismerhető vagy

–  a  termék  hibája  jogszabály  vagy  kötelező

hatósági előírás alkalmazásából ered.

A  gyártónak  (forgalmazónak)  a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Láng-Kaposvár Kft. által forgalmazott alkatrészek jótállására vonatkozó szabályzat és irányelvek. A Láng-Kaposvár Kft. által forgalmazott alkatrészre egy év garanciát vállal, amennyiben ettől a gyártó nem tér el. Továbbiakban 24, 36 hónap garanciát vállal azon termékekre, melyekre a gyártó biztosítja ezt az időtartamot.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A vásárlást eredeti számlával kell igazolni.

A beépítés szakszerű és erre jogosult műhelyben történt
 
A beépítést számlával igazolt
Garanciális jegyzőkönyv maradéktalan kitöltése (webshopon)
Az alkatrész beszereléséhez minden törvényben előírt feltétel adott
Jótállási jegy érvényes (Amennyiben a termékhez tartozik)
A beépítés a megfelelő gépkocsiba történt,
Rendeltetésszerű használat során hibásodott meg az alkatrész,
A beszereléstől számított jótállás nem járt le.
Okozati Kár esetén a garancia feltételei:
A Jótállási feltételekben leírtak mellett minden esetben szakértő felügyelete mellett szétszerelt/kiszerelt alkatrész esetében lehet okozati kárigényt bejelenteni.
Amennyiben nem igényel a vélt garanciális alkatrészt kiszerelő szakszerviz szakértőt és nincs jelen a Láng Kft. megbízottja akkor nem áll módunkban okozati kárt téríteni.
Okozati kárigényhez igényelt szakértő költségét a szakszerviz köteles megtéríteni abban az esetben, ha a garanciális igényt szakszerűtlen vagy nem az előírásoknak megfelelő módon szerelték be. Továbbá bármilyen okból elutasított garancia esetén a szakértő költségét a szakszerviz köteles téríteni. A szakértő kirendeléséről a műhelynek kell gondoskodnia. Amennyiben nem áll rendelkezésre szakértő, a Láng Kft. javasol szakértőt, de a szakértő költségeit a szerviznek kell megfizetnie, melyet pozitív elbírálás esetén megtérítünk.
Jótállást kizáró okok:
Versenyszerű használat
Szakszerűtlen beszerelés
Külső sérülés az alkatrészen
Eredeti bizonylatok hiánya
Jótállás formai követelményei:
Eredeti számlával igazolt vásárlás
Eredeti számlával igazolt beszerelés vagy beszerelési nyilatkozat
Mérési eredmények (Fék, Lengéscsillapító stb…)
Garanciális jegyzőkönyv webshopon kitöltve, alkatrészhez mellékelve
Webshopon regisztrált garanciális igény
Láng Kft. Garanciális elbírálás folyamata:
1. Webshop garancia regisztrálása
2. Garanciális jegyzőkönyv kitöltése webshopon, jegyzőkönyv nyomtatása. Pecséttel aláírással ellátva az alkatrésszel együtt visszaküldése.
3. Továbbértékesítésről számla csatolása
4. Beszerelési számla csatolása, vagy műhely nyilatkozat
5. Szükséges mérési eredmények csatolása
a. Mérési eredmények:
i. Lengéscsillapító
ii. Féktárcsa, fékbetét
6. Az alkatrésszel együtt a szükséges mellékletek visszaküldése
7. Hiánytalanul beérkezett garanciális igény rögzítése
8. Az garanciális igény elbírálása
9. Ügyfél értesítése a garanciális bírálat eredményéről
A garanciális igény elbírálása:
1. A garanciális elbírálásra kijelölt kolléga akár a helyszínen elbírálja a garancia jogosságát. Amennyiben erre nincs lehetősége, vagy a feltételek nem adottak továbbküldi a Központi raktárba. Ennek a bírálatnak terméktől függően minimum 5 munkanap az elbírálási ideje. Gyártó által bevizsgált garanciális igény esetén ez az idő hosszabb lehet. Az időtartamot az alkatrész márkája és jellege határozza meg. Garantált 24h-s elbírálás csak azokra a termékekre vonatkozik melyeknél helyszínen megtörténik a garanciális bírálat. A garanciális igény elbírálás eredménye:
1. A garanciális igény jogos.
a. Cserealkatrész biztosítása ugyanattól a gyártótól
b. Az alkatrész ellenértékének kifizetése
2. A garanciális igény elutasítása.
a. Az alkatrész visszaküldése a vásárlónak
Elutasítás indoklása, jegyzőkönyv csatolása
3. Az elutasított garanciális igény vitatása vásárló részéről.
a. Az elutasított garanciális igény vitatására akkor van lehetőség, ha a garanciális igény nem formai okokból lett elutasítva.
b. A gyártó vagy a külső független szakértő által elutasított garancia felülvizsgálatára nincs lehetőség.
c. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat amennyiben kéri a garanciális bírálat felülvizsgálatát. Ebben az esetben külön jelöléssel kell ellátni az alkatrészt melyet a forgalmazó és a vásárló is tudomásul vesz.
Garanciális alkatrész átvételére jogosult minden Láng kirendeltségen dolgozó garanciális ügyintézésre jogos személy. A garanciális ügyintéző ellenőrzi az adott alkatrészhez tartozó garanciális bevizsgáláshoz szükséges formai követelményeket.
A hibásnak vélt alkatrész jótállási elbírálásának menete
1. Bejelentési kötelezettség
A vásárló a minőségi kifogását köteles a vásárlás helyén bejelenteni. A bejelentést
írásba kell foglalni, webshopon kell kitölteni a jegyzőkönyvet, melyet nyomtatva aláírva kell mellékelni az alkatrészhez. Beszerelési számla csatolása szükséges. Ha nem áll rendelkezésre akkor a beszerelési nyilatkozatot kell mellékelni.
2. A sérült gépjármű megbontása
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont
alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli
állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő)
ellenőriztessük.
Minden más esetben jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan
lemondásának (jogvesztésének) tekinti kötelezett a sérült jármű olyan
megbontását, amikor képviselője nincs jelen.
3. A vizsgálatra, visszavételre, képviseletre jogosultak köre:
- Telephelyi dolgozók
4. A vizsgálathoz szükséges
- vásárlási számla,
- beszerelési igazolás,
- alkatrész
5. Minőségi kifogás bejelentési jegyzőkönyv kitöltése (webshop)
6. A hibásnak vélt alkatrész vizsgálata
- jegyzőkönyv áttanulmányozása.
- az alkatrész eredetének megvizsgálása,
- a szerelés körülményeinek (dokumentációk, nyilatkozatok, szakvélemények)
tanulmányozása
- az alkatrész megfelelő gépjárműbe lett beépítve
5. Elbírálás, válasz
a. a kifogás elutasítása e-mailben, megjelölve az elutasítás indokát.
b. a kifogás vitatása, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vizsgálata
c. A kifogás elfogadása a jótállási kötelezettség terhére, a kártérítés
mértékének meghatározása.
6. Jótállási kötelezettség terhére történő csere folyamata elfogadott reklamáció esetén
a. kicseréljük az alkatrészt egy hibátlanra
b. visszaadjuk az alkatrész eredeti vételárát jóváíró számla kiállításával
egy időben.
Egyes termékek bevizsgálása a gyártó által előírt feltételeknek megfelelően a gyártó által kijelölt szakértővel vagy a gyárban történik. Ezen vizsgálatokról minden esetben e-mailben a webshopon keresztül értesítjük ügyfeleinket. Minden esetben tájékoztatást kap az ügyfél amennyiben az alkatrész garanciális elbírálása nem lehetséges a Láng Kft.-nél.
7. Jótállási kötelezettség alá eső minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok:
- a jótállási idő túlhaladt,
- az alkatrész nem azonosítható,
- az alkatrészt be- és/vagy kiszerelésekor megsértették,
- az alkatrészt megbontották,
- nem a megfelelő gépkocsiba építették be,
- Az alkatrész természetes elhasználódása esetén
8. Téves vásárlás esetén, amikor a kiválasztott alkatrészt hibás meghatározás, vagy
mérethiba miatt nem lehet beépíteni, az alábbi esetekben nem tudjuk visszacserélni.
- az alkatrész nem azonosítható,
- az alkatrészt be- és/vagy kiszerelésekor megsértették,
- átadáskori állapotát megváltoztatták (befestették)
Karosszéria alkatrészek esetén javasoljuk a fényezés előtti méretpróbát!
Elutasított garanciális igény esetén minden felmerülő költség, mely az elbírálás során kifizetésre került az ügyfelet terheli. Például: Külső szakértői díj, bevizsgálási díj, stb.
 
 
 
 
 
 
6.3. Békéltető testülethez fordulás
 

Ha a Vevő fogyasztó vagy az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet,  mikro-,  kis-  és középvállalkozás, akkor a Vevő fogyasztói jogainak érvényesítése céljából békéltető testülethez fordulhat.


Főszabály szerint a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

 

A Láng-Kaposvár Kft, tájékoztatásul megadja a székhelye szerint illetékes békéltető testület adatait:

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: 06 82 501 000

Fax: 06 82 501 046

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

6.4. Elállási jog

 

Az elállási jog gyakorlása

 

A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül

elállni a szerződéstől.

 

Az elállási határidő lejárta:

 

·       termék  adásvételére  irányuló  szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

·       több   termék   szolgáltatásakor   attól   a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

·       több  tételből  vagy  darabból álló  termék szolgáltatásakor, amelyen a Vevő vagy a

Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az  utolsó  tételt  vagy

darabot átveszi.

·       termék  meghatározott  időszakon  belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első terméket átveszi.

 

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Láng-Kaposvár Kft. jelen ÁSZF-ben alább megadott címére vagy elérhetőségeire.

 

Ebből a célból a Vevő felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

 

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

 

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve az esetleges fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a sérülésmentes és működőképes terméket, vagy a Vevő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A  Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak  minősül,  ha  a  14  napos  határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét –

különösen a postaköltséget – a Vevő viseli.

 

Ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, akkor a termék visszaküldésének közvetlen költségét – különösen a fuvarozási költséget – a Vevő viseli. E költségek legmagasabb összege nem becsülhető meg.

 

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben  bekövetkezett  értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot  meghaladó  használat  miatt következett be.

 

 

 

A  fogyasztó  nem  gyakorolhatja elállási  jogát  a

Rendelet 29. § - ban meghatározott esetekben.

 

6.5. Egyéb tájékoztatás

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.


 

 

7. Védett jogok, adatkezelés

 

A Láng-Kaposvár Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye hiányában a Vevő semmilyen formában nem jogosult   a   Láng-Kaposvár Kft. márkanevét,  védjegyét, logóját, ábráit és bármely egyéb, a Láng-Kaposvár Kft. szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint a Webshophoz kapcsolódó valamennyi védett információt, különösen az Webshopon található adatbázis tartalmát és rendszerezési elveit felhasználni. A Webshopról a Szerződések megkötéséhez, megrendelések megtételéhez szükséges adatokon kívül bármilyen további adatok letöltése, a Webshop részéről vagy egészéről másolat, képlenyomat rögzítése, a Webshop linkjének más honlapokon történő feltüntetése – a Láng-Kaposvár Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye  hiányában  –   a   Láng-Kaposvár  Kft. szerzői jogának  megsértésének  tekinthető  és  mind szerzői, mind büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

Bármilyen, a jelen pont szerint tiltott használat észlelése  vagy  akár  alapos  gyanúja  esetén  a Láng-Kaposvár Kft. jogosult a Vevő hozzáférését a Webshop különböző tartalmaihoz előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal korlátozni vagy megvonni.

 

Vevő a Webshop használatával kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek  és  vállalja,  hogy  megtérít  minden kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból ered, hogy megadott személyes adatai hibásak.

 

A Szerződésekkel, a Fogyasztó adataival és a Webshopra történő regisztrálással kapcsolatos adatkezelés részletes szabályait a Láng-Kaposvár Kft. vonatkozó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata tartalmazza, amely a Webshopon hozzáférhető.

 

8. Kapcsolattartás, értesítési kötelezettség

 

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket és értesítéseiket a Webshop erre kialakított felületén, valamint a Vevő irányába a Vevő által megadott e-mail címre történő, míg a Láng-Kaposvár Kft. vonatkozásában az alábbi e-mail címre történő elektronikus üzenetküldés útján teszik meg:

 

langkaposvar@langkaposvar.hu

 

A Láng-Kaposvár Kft. a Webshoppal kapcsolatos ügyekben az alábbi telefon és fax számon érhető el:

 

Telefon: 06-82-320-512

Fax: 06-82-421-011

 

A Láng-Kaposvár Kft. fent megadott székhelye egyben a postai címe is. 7400 Kaposvár, Honvéd utca 55.

 

Vevő köteles a Szerződés szempontjából lényeges, a Webshopra történő regisztrálás során megadott adatainak megváltozása esetén azokat a Webshop felületén legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 15 napon belül módosítani.

 

Láng-Kaposvár Kft. köteles a Szerződés teljesítését érintő lényeges eseményről – ideértve különösen a teljesítés várható késedelmét, a megrendelt Termék hiányát – a Vevőt megfelelő időben értesíteni.

 

Egyik  Fél  sem  felelős  az  interneten  keresztül, vagy egyéb elektronikus úton történő, önhibáján kívül helytelen és hiányos adatátvitelért, illetőleg információk késedelmes megérkezéséért.

 

 

9. Záró rendelkezések

 

A Felek egyező akaratából a köztük létrejövő jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve a Rendelet rendelkezései irányadóak.

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában az ÁSZF-ben megállapított kifejezések tekintetében – amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik – az egyes szám a többes számnak, a többes szám pedig az egyes számnak megfelelő jelentéssel bír.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy ilyen  esetben  kötelesek  az  érvénytelen, hatálytalan  vagy  végrehajthatatlan  rendelkezést az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának valamint  saját  gazdasági  céljuknak legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

 

A Láng-Kaposvár Kft. által alkalmazott jelen ÁSZF visszavonásig, illetőleg annak módosításáig érvényes. A jelen ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos változatát a Láng-Kaposvár Kft. Webshopján elérhetővé teszi olyan formában, hogy a mindenkori legutolsó módosítás szövegét beazonosítható módon jelöli.

 

 

2015. 03. 03.

 

Láng-Kaposvár Kft.

 

Melléklet:

 

Az Elállási nyilatkozat-minta mellékletet lásd lent.

 

Melléklet

 

Elállási nyilatkozat-minta

 

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

 

Címzett:

 

"Láng-Kaposvár"    Kereskedelmi    Korlátolt    Felelősségű

Társaság

 

Székhely (postai  cím):  7400 Kaposvár, Raktár u. 19.

 

Telefon … Fax: …

E-mail: …

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk  elállási  jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:                                              

 

A fogyasztó(k) címe:                                              

 

A  fogyasztó(k)  aláírása  (kizárólag  papíron  tett nyilatkozat esetén):                                                                           

 

Kelt:                                                                    

 

Nyelvek

Bejelentkezés

Mezőgazd. márkák

Munkagép márkák